StoryTelling Association (Singapore)

For
Storytelling Association Singapore
In
2012
Scope
Identity
Print Design

Identity revamp and brochure design

SAS5
SAS1
SAS6
SAS3
SAS4
SAS2